Behouden

Om nieuwe medewerkers te behouden is het allereerst belangrijk dat de verwachtingen die nieuwe medewerkers vormen bij het ‘vinden’ en ‘binden’, reëel zijn. Daarnaast is het van belang dat nieuwe medewerkers sociale netwerken hebben om op terug te vallen en zich gehoord voelen in de organisatie (zie Sociale netwerken).

Houd gedurende het hele jaar frequent contact met de nieuwe medewerker. Dit kan gedaan worden door een leidinggevende, maar ook door een collega die hiervoor tijd beschikbaar mag stellen. Stel hierin de gehele persoon centraal; dus vakinhoudelijke kant, de aansluiting met collega’s, het benutten van talenten en aansluiting met de privésituatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich direct blijven ontwikkelen en dat ze op langere termijn gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Activiteiten om medewerkers voor de organisatie te behouden zijn: