Binden

De eerste zes maanden van een nieuwe medewerker draaien om het integreren in de organisatie. Het is de periode waarin de nieuwe medewerker daadwerkelijk aan de slag gaat en zich kan gaan binden met de cultuur, structuur en waarden van de organisatie. De nieuwe medewerker leert zijn of haar rol binnen de organisatie kennen en krijgt een beeld of de eerder geschepte verwachtingen uitkomen.

Dat het eerste jaar van de nieuwe medewerker cruciaal is, blijkt wel uit het landelijke uitstroomonderzoek van RegioPlus. Ruim een op de vier uitstromende medewerkers was korter dan een jaar in dienst bij zijn of haar werkgever. Om de nieuwe medewerker een vliegende start te geven is het van belang om een onboarding programma te ontwikkelen. Hieronder verstaan wij de activiteiten die ingericht zijn om nieuwe medewerkers in te werken en de organisatie en de zorgsector te leren kennen.

Binnen het onboarding programma onderscheiden wij vijf hoofdaspecten:

Bij het ontwikkelen van een onboarding programma is het belangrijk om zowel aandacht te besteden aan het wat (wat zijn de doelen/inhoud van het programma) als het hoe (hoe kan je deze informatie beschikbaar maken voor nieuwe medewerkers?). Zorg er ten slotte voor dat je de ervaringen van de nieuwe medewerkers ophaalt en waar mogelijk knelpunten oplost. Dit start al na de eerste maand in dienst, maar blijft gedurende de rest van het dienstverband belangrijk.