Context website

Het programma ‘Samen Regionaal Sterk’ (2020-2024) speelt in op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is de opvolger van het vierjarige programma ‘Koersen op Kansen’. Het samenwerkingsverband RegioPlus geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma. RegioPlus is een samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn. Samen werken de werkgeversorganisaties aan een duurzame, flexibele arbeidsmarkt om tekorten en overschotten nu en in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Het programma ‘Samen Regionaal Sterk’ sluit aan bij het landelijke actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ dat minister Hugo de Jonge in maart 2018 opstartte om het tekort aan zorgpersoneel terug te brengen. Dit programma kent drie actielijnen, namelijk ‘Meer kiezen voor de zorg’, ‘Beter leren in de zorg’ en ‘Anders werken in de zorg’.